prof. UE dr hab. Krystian Pera

Katedra Inwestycji i Nieruchomości


Kontakt:

2577515
402 B

Konsultacje (studia stacjonarne)

01. WRZEŚNIA GODZ. 13:00 – 15:00
08. WRZEŚNIA GODZ. 13:00 – 15:00
12. WRZEŚNIA GODZ. 10:00 - 12:00
14. WRZEŚNIA GODZ. 9:00 - 11:00
29. WRZEŚNIA GODZ. 13:00 - 15:00

Konsultacje (studia niestacjonarne)


01. WRZEŚNIA GODZ. 13:00 – 15:00
08. WRZEŚNIA GODZ. 13:00 – 15:00
12. WRZEŚNIA GODZ. 10:00 - 12:00
14. WRZEŚNIA GODZ. 9:00 - 11:00
29. WRZEŚNIA GODZ. 13:00 - 15:00


Specjalizacja naukowo-badawcza

1. Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych.
2. Problemy ogólnej równowagi w ujęciu modelowania
inwestycyjnego.
3. Strategie efektywnego inwestowania.
4. Implementacja rachunku opcji rzeczowych do procesów
optymalizacji ekonomicznej.

Zajmowane stanowiska

W latach 1996 – 1999 Prodziekan Wydziału Ekonomii.
W latach 1999 - 2005 członek Senatu AE.
W latach 1994 – 1996 oraz 1999 – 2005 członek komisji senackich: Nauki oraz Inwestycji.
Od 2012r. członek Senatu UE, przewodniczący Senackiej Komisji Inwestycji, członek Senackiej Komisji Współpracy
z Zagranicą, oraz Komisji Finansów.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Stypendysta rządu Szwajcarii na Uniwersytecie
w Bernie. Visiting Professor w University of Applied Science and Arts w Lucernie.Wykładowca Uniwersytetu
w Pińsku.