prof. UE dr hab. Krystian Pera

Katedra Inwestycji i Nieruchomości


Kontakt:

2577512
404 B

Konsultacje (studia stacjonarne)

10. stycznia godz. 10:00 – 11:30
12. stycznia godz. 09.00 – 10:00
19. stycznia godz. 09:50 – 11:30
24. stycznia godz. 13:30 – 15:00
26. stycznia godz. 09:00 – 10:30
07. lutego godz. 10:00 – 11:30
09. lutego godz. 09:00 – 10:30
Terminy późniejsze zostaną ogłoszone po 10. lutego.

Egzamin z przedmiotu „Modele inwestycyjne” (tryb poprawkowy) można zdawać na dowolnie wybranych konsultacjach, do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Konsultacje (studia niestacjonarne)

10. stycznia godz. 10:00 – 11:30
12. stycznia godz. 09.00 – 10:00
19. stycznia godz. 09:50 – 11:30
24. stycznia godz. 13:30 – 15:00
26. stycznia godz. 09:00 – 10:30
07. lutego godz. 10:00 – 11:30
09. lutego godz. 09:00 – 10:30
Terminy późniejsze zostaną ogłoszone po 10. lutego.

Egzamin z przedmiotu „Modele inwestycyjne” (tryb poprawkowy) można zdawać na dowolnie wybranych konsultacjach, do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Specjalizacja naukowo-badawcza

1. Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych.
2. Problemy ogólnej równowagi w ujęciu modelowania
inwestycyjnego.
3. Strategie efektywnego inwestowania.
4. Implementacja rachunku opcji rzeczowych do procesów
optymalizacji ekonomicznej.

Zajmowane stanowiska

W latach 1996 – 1999 Prodziekan Wydziału Ekonomii.
W latach 1999 - 2005 członek Senatu AE.
W latach 1994 – 1996 oraz 1999 – 2005 członek komisji senackich: Nauki oraz Inwestycji.
Od 2012r. członek Senatu UE, przewodniczący Senackiej Komisji Inwestycji, członek Senackiej Komisji Współpracy
z Zagranicą, oraz Komisji Finansów.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Stypendysta rządu Szwajcarii na Uniwersytecie
w Bernie. Visiting Professor w University of Applied Science and Arts w Lucernie.Wykładowca Uniwersytetu
w Pińsku.