prof. UE dr hab. Krystian Pera

Katedra Inwestycji i Nieruchomości


Kontakt:

2577515
402 B

Konsultacje (studia stacjonarne)

WTORKI A godz. 09:00 – 10:30
WTORKI B godz. 14:30 – 16:00

Link do podziału tygodni na A i B:
http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/kalendarz_2014_2015.pdf.pdfKonsultacje (studia niestacjonarne)

22. lutego godz. 09:00 – 10:00
07. marca godz. 17:00 – 18:00
12. kwietnia godz. 15:00 – 16:00
17. maja godz. 08:00 – 09:00

Studenci studiów niestacjonarnych mogą korzystać także z wszystkich terminów wtorkowych, tj.
WTORKI A godz. 09:00 – 10:30
WTORKI B godz. 14:30 – 16:00

Link do podziału tygodni na A i B:
http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/kalendarz_2014_2015.pdf.pdf


Specjalizacja naukowo-badawcza

1. Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych.
2. Problemy ogólnej równowagi w ujęciu modelowania
inwestycyjnego.
3. Strategie efektywnego inwestowania.
4. Implementacja rachunku opcji rzeczowych do procesów
optymalizacji ekonomicznej.

Zajmowane stanowiska

W latach 1996 – 1999 Prodziekan Wydziału Ekonomii.
W latach 1999 - 2005 członek Senatu AE.
W latach 1994 – 1996 oraz 1999 – 2005 członek komisji senackich: Nauki oraz Inwestycji.
Od 2012r. członek Senatu UE, przewodniczący Senackiej Komisji Inwestycji, członek Senackiej Komisji Współpracy
z Zagranicą, oraz Komisji Finansów.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. Stypendysta rządu Szwajcarii na Uniwersytecie
w Bernie. Visiting Professor w University of Applied Science and Arts w Lucernie.Wykładowca Uniwersytetu
w Pińsku.