Kontakt:

(032) 257-7084
422 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

Seminaria ogólnodostępne
18.04.2015 godz. 15:00-16:00 sala 422A
19.04.2015 godz. 15:00-16:00 sala 422A
22.04.2015 godz. 09:30-11:30 sala 422A
23.04.2015 godz. 11:00-12:30 sala 422A
27.04.2015 godz. 11:00 sala 422A
06.05.2015 godz. 15:30-17:00 sala 422A
12.05.2015 godz. 11:00-12:30 sala 422A
16.05.2015 godz. 10:00-12:00 sala 422A
20.05.2015 godz. 11:00-12:30 sala 422A
26.05.2015 godz. 10:00-11:30 sala 422A
30.05.2015 godz. 10:00-11:30 sala 422A

Konsultacje (studia niestacjonarne)

Seminaria ogólnodostępne
18.04.2015 godz. 15:00-16:00 sala 422A
19.04.2015 godz. 15:00-16:00 sala 422A
22.04.2015 godz. 09:30-11:30 sala 422A
23.04.2015 godz. 11:00-12:30 sala 422A
27.04.2015 godz. 11:00 sala 422A
06.05.2015 godz. 15:30-17:00 sala 422A
12.05.2015 godz. 11:00-12:30 sala 422A
16.05.2015 godz. 10:00-12:00 sala 422A
20.05.2015 godz. 11:00-12:30 sala 422A
26.05.2015 godz. 10:00-11:30 sala 422A
30.05.2015 godz. 10:00-11:30 sala 422A

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Zastosowanie informatyki w rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa
Analiza ekonomiczno-finansowa biznesu
Rachunkowość bankowa

Zajmowane stanowiska

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Adiunkt w katedrze rachunkowości międzynarodowej