Kontakt:

32 2577596
230 D

Konsultacje (studia stacjonarne)

Terminy konsultacji we wrześniu 2015:

- 15.09.2015 - godz. 9.00-10.30
- 21.09.2015 - godz. 9.00-10.30

Specjalizacja naukowo-badawcza

- zarządzanie marketingowe
- marketing w ochronie zdrowia
- marketing usług profesjonalnych

Zajmowane stanowiska

dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego