Kontakt:

32 2577596
230 D

Konsultacje (studia stacjonarne)

Terminy konsultacji w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2014/15:

18.06.2015 (czwartek) - godz. 13.00 - 14.30
25.06.2015 (czwartek) - godz. 12 - 13.00
06.07.2015 (poniedziałek) - godz. 10.00 - 11.30

Termin obron IB:
06.07.2015 - godz. 11.00

Specjalizacja naukowo-badawcza

- zarządzanie marketingowe
- marketing w ochronie zdrowia
- marketing usług profesjonalnych

Zajmowane stanowiska

dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego