Kontakt:

32 2577596
230 D

Konsultacje (studia stacjonarne)

Terminy konsultacji:

25.02.16, 15.00-16.00, 230D
kolejne:
czwartki 11.40-13.30 do dnia 02.05.16

Seminarzyści IB (licencjat i studia magisterskie)
czwartek 25.02.16 godzina 14.30 sala 230D
Specjalizacja naukowo-badawcza

- zarządzanie marketingowe
- marketing w ochronie zdrowia
- marketing usług profesjonalnych

Zajmowane stanowiska

dr hab. nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego