dr Tomasz Staś

Katedra Inżynierii Wiedzy


Kontakt:

202a A,

Konsultacje (studia stacjonarne)

W letniej sesji egzaminacyjnej:

środy w godz. od 11.40 do 13.20, pok. 7/21 CNTI
również środa 01.07. godz. 11:40, pok. 7/21 CNTI

Chęć przybycia na konsultacje proszę zgłosić mailowo lub w terminie konsultacji w pok. 7/21.

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Zarządzanie wiedzą
- Systemy ewolucyjne
- Technologie portali korporacyjnych
- Oprogramowanie OpenSource
- E-learning

Dydaktyka (prowadzone przedmioty):

- Podstawy informatyki
- Informatyka
- Bazy danych
- Bazy danych w Internecie
- Hurtownie danych
- Systemy operacyjne
- Udostępnianie danych w Internecie

Zajmowane stanowiska

Współautor podręcznika do programowania:
Kempa A., Staś T., Wstęp do programowania w C#. Łatwy podręcznik dla początkujących, podręcznik jest dostępny bezpłatnie na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl