dr Tomasz Staś

Katedra Inżynierii Wiedzy


Kontakt:

202a A,

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Zarządzanie wiedzą
- Systemy ewolucyjne
- Technologie portali korporacyjnych
- Oprogramowanie OpenSource
- E-learning

Dydaktyka (prowadzone przedmioty):

- Podstawy informatyki
- Informatyka
- Bazy danych
- Bazy danych w Internecie
- Hurtownie danych
- Systemy operacyjne
- Udostępnianie danych w Internecie

Zajmowane stanowiska

Współautor podręcznika do programowania: Kempa A., Staś T., Wstęp do programowania w C#. Łatwy podręcznik dla początkujących, podręcznik jest dostępny bezpłatnie na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl