dr Sebastian Twaróg

Katedra Logistyki Społecznej


Kontakt:

32 257 7305
117 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

UWAGA!
W związku z moim wyjazdem na staż naukowy w okresie 30.01. - 16.02. wszystkie konsultacje zostają przeniesione po 16.02.

W tym czasie proszę kontaktować się mailowo: sebastian.twarog@ue.katowice.pl


Konsultacje (studia niestacjonarne)

UWAGA!
W związku z moim wyjazdem na staż naukowy w okresie 30.01. - 16.02. wszystkie konsultacje zostają przeniesione po 16.02.

W tym czasie proszę kontaktować się mailowo: sebastian.twarog@ue.katowice.pl

Specjalizacja naukowo-badawcza

logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka w krwiodawstwie