dr Sebastian Twaróg

Katedra Logistyki Społecznej


Kontakt:

32 257 7305
117 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

Na konsultacje zapraszam w dniach:

07.09. - godz. 09:30 - 11:00 s. 117 A
10.09. - godz. 09:00 - 10:30 s. 117 A
15.09. - godz. 10:00 - 11:30 s. 117 A

29.09. - godz. 10:00 - 11:30 s. 117 A
Konsultacje (studia niestacjonarne)

Na konsultacje zapraszam w dniach:

07.09. - godz. 09:30 - 11:00 s. 117 A
10.09. - godz. 09:00 - 10:30 s. 117 A
12.09. - godz. 11:00 - 12.00 s. 117 A
15.09. - godz. 10:00 - 11:30 s. 117 A

29.09. - godz. 10:00 - 11:30 s. 117 A


Specjalizacja naukowo-badawcza

logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka w krwiodawstwie