dr Sebastian Twaróg

Katedra Logistyki Społecznej


Kontakt:

32 257 7305
117 A

Konsultacje (studia stacjonarne)Specjalizacja naukowo-badawcza

logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka odwrotna