dr Sebastian Twaróg

Katedra Logistyki Społecznej


Kontakt:

32 257 7305
117 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

Na konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej zapraszam:
01.02. - godz. 09:30 - 10:30, s. 117 A
02.02. - godz. 09:00 - 10:30, s. 117 A
03.02. - godz. 09:15 - 10:00, Aula @
09.02. - godz. 09:00 - 11:30, s. 117 A
16.02. - godz. 09:00 - 11:30, s. 117 A

Konsultacje (studia niestacjonarne)

Na konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej zapraszam:
07.02. - godz. 12:00 - 13:30, s. 412 A


Specjalizacja naukowo-badawcza

logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka w krwiodawstwie