dr Sebastian Twaróg

Katedra Logistyki Społecznej


Kontakt:

32 257 7305
117 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

UWAGA

W związku z moim wyjazdem zagranicznym na International Week w dniach 02.-11.05. odwołane zostają wszystkie konsultacje i seminarium

Na konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 zapraszam:

Wtorek A - godz. 11:30 - 13:00, 117 A
Wtorek B - godz. 09:00 - 09:45, 117 A
Konsultacje (studia niestacjonarne)

UWAGA

W związku z moim wyjazdem zagranicznym na International Week w dniach 02.-11.05. odwołane zostają wszystkie konsultacje i seminarium

Na konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 zapraszam:

15.03.2015 - godz. 10:00 - 10:45, 117 A
11.04.2015 - godz. 09:15 - 10:45, 117 A
10.05.2015 - godz. 13:30 - 14:15, 117 A

UWAGA
Egzaminy poprawkowe:

Ekologistyka - 15.03.2015, godz. 10:00, s. 303 A
Zarządzanie logistyką odwrotną - 15.03.2015, godz. 10:00, s. 303 A

Specjalizacja naukowo-badawcza

logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka w krwiodawstwie