dr Sebastian Twaróg

Katedra Logistyki Społecznej


Kontakt:

32 257 7305
117 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

UWAGA ZMIANA:

W związku z uroczystością odnowienia doktoratów na naszej Uczelni konsultacje w dniu 23.06. zostają przeniesione na dzień 24.06. godz. 09:30.

W trakcie sesji egzaminacyjnej na konsultacje zapraszam:

09.06. godz. 08:30 - 10:30, s. 117 A
10.06. godz. 09:30 - 11:00, s. 117 A
15:06. godz. 09:00 - 10:00, s. 117 A
16.06. godz. 10:00 - 10:45, s. 117 A
19.06. godz. 09:15 - 10:00, s. 117 A
23.06. godz. 09:15 - 10:00, s. 117 AKonsultacje (studia niestacjonarne)

W trakcie sesji egzaminacyjnej na konsultacje zapraszam:

14.06. godz. 17:15 - 18:00, s. 117 A
20.06. godz. 09:15 - 10:00, s. 117 A
04.07. godz. 08:30 - 10:00, s. 117 A


UWAGA
Egzaminy poprawkowe:

Ekologistyka - 15.03.2015, godz. 10:00, s. 303 A
Zarządzanie logistyką odwrotną - 15.03.2015, godz. 10:00, s. 303 A

Specjalizacja naukowo-badawcza

logistyka, zarządzanie logistyczne, logistyka w ochronie zdrowia, logistyka w krwiodawstwie